Programa “Del Mar als Cims”

Aquest és un programa d’educació ambiental promogut per la Diputació de Girona que ofereix activitats d’educació en la natura i coneixement dels espais naturals de les comarques gironines de mitja jornada o una jornada completa. L’oferta d’activitats comprèn sortides al medi natural i visites a museus o centres d’interpretació dels espais naturals i inclou els principals àmbits biogeogràfics de la demarcació de Girona. Les activitats han estat dissenyades per professionals de l’educació ambiental i són dutes a terme directament per ells. Cadascuna de les activitats ha estat seleccionada curosament seguint els criteris de qualitat dels continguts, el foment de la participació activa dels alumnes i l’experiència de l’equip d’educadors ambientals. 

Descarregueu els dossiers d'Infantil-Primària i Secundària.

Les activitats d’El Meandre que han sigut subvencionades són:

“Bestioles de riu”

Activitat de descoberta dels macroinvertebrats del riu amb la metodologia del Projecte Rius. Mitjançant salabres, safates, lupes, etc. capturarem aquests animalons per identificar-los i determinar l’índex de qualitat de l’aigua amb una fitxa que, a través d’un codi de colors, relaciona les famílies amb la qualitat. Tot plegat ens ajudarà a valorar aquestes bestioles com a indicadors de qualitat dels ecosistemes fluvials, així com a respectar-los igual que als animals que més simpatia desperten entre les persones.

“Dolmen de Colldegria, entre alzinars i suredes”

Itinerari per descobrir un dels paratges naturals paisatgísticament més singulars i atractius del sistema Sau-Susqueda-Pasteral: el Dolmen de Colldegria. Durant l’activitat farem de naturalistes creant un “quadern de camp” sobre els arbres del bosc mediterrani. Es recolliran dades dibuixant, i es podran prendre algunes mostres. I quan arribem al mirador de Dolmen, reflexionarem sobre la bellesa d’aquest desconegut paratge natural, tot recordant els impactes d’aquestes grans infraestructures.

“La vida secreta dels ocells”

Activitat que pretén despertar en els alumnes interès general per la conservació de la natura a través de la descoberta del fascinant món dels ocells. Identificarem els ocells amb l’ajuda de prismàtics, practicarem amb els reclams d’ocells per saber reconèixer els cants d’algunes espècies, reflexionarem respecte als forats perfectes que fan els picots als arbres, disseccionarem un niu per saber quins materials utilitzen els ocells, i jugarem a “Mussols i ratolins” i “Nòmades del vent”.

“Tastets de natura”

Activitat de descoberta del bosc a través dels sentits (menys el gust). Oferim un ventall d’activitats per descobrir els diferents elements del bosc (com els animalons que viuen sota terra, els cants dels ocells, la fesomia dels arbres, etc.), i per experimentar-ho amb els sentits (perfum forestal, tocar escorces d’arbres…) en un bosc de ribera frondós i encisador. El professorat haurà d’escollir 2-3 d’aquestes activitats.

Veure les activitats que duem a terme a l'Aula de Natura aquí....

A la seva pàgina trobareu tota la informació (nivell educatiu, època de l’any, durada, preus…) i com reservar. També ens han seleccionat per al programa “Tallers ambientals“.

Si voleu més informació ens podeu fer arribar un missatge: info@elmeandre.cat o 621 268 944.