Política de privacitat

Aula de Natura El Meandre garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades, concretament, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i la seva normativa de desenvolupament, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, així com la LSSICE 34/2002, del 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Les dades enviades via els nostres formularis o correus electrònics són incloses en fitxers de titularitat de l‘Aula de Natura El Meandre, entitat responsable del tractament, i que responen a la finalitat de facilitar la gestió dels servis oferts, com la gestió de les nostres activitats, la cobertura per les nostres assegurances, i la difusió i promoció de noves activitats.

Aula de Natura El Meandre es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada en la nostra web.

Les categories de dades tractades són les següents:

  • Dades d’identificació (nom, cognoms, DNI)
  • Direccions electròniques

Com a usuari garanteixes que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats descrites. Si necessites conèixer les dades que tenim arxivades, només cal que ens ho demanis.

La base legal pel tractament de les teves dades personals és la relació contractual que ens uneix i, en el seu cas, les obligacions legals establertes. Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites.

D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades, podràs exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Aquests drets els pots exercir en el domicili social de Aula de Natura El Meandre, Pladevall, 15 bis, 17165 La Cellera de Ter, o per correu electrònic dirigit a: info@elmeandre.cat. Per a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI.

Les dades personals recollides no seran mai cedides a tercers. Si s’inclouen per ex. vídeos d’altres plataformes, es possible que aquestes utilitzen les teves dades personals, de la mateixa manera que ho farien si les visites directament.

Els comentaris queden gravats per a poder fer-ne seguiment de les respostes. Els formularis de contacte podrien ser filtrats per softwares de detecció de spam.

Mai t’enviarem correus de difusió ni butlletins electrònics si no ens ho has demanat expressament.

Les dades personals romandran arxivades durant el període de duració de la nostra relació i, en el seu cas, durant el termini necessari per a complir amb les obligacions legalment previstes. Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat.

La negativa a prestar el consentiment al tractament de les dades tindrà com a conseqüència la impossibilitat d’oferir-te el nostre servei, així com la impossibilitat de subscriure cap contracte, o d’establir qualsevol altra relació.

Et recordem el teu dret a interposar una reclamació front l’Agencia Española de Protección de Datos en aquells supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.

T’informem que podràs revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions promocionals, enviant un e-mail a la direcció de correu electrònic: info@elmeandre.cat.