Política de privacitat

Raúl Bastida Vives (d’ara endevant “El Meandre”), com a titular i gestor del lloc web que visites, exposa en aquest apartat la Política de Privadesa en l’ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal,  El Meandre  garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual se n’aprova el Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que fa a tots els usuaris, que les dades trameses o subministrades a través de la present seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en què el responsable d’aquest fitxer és:  Raúl Bastida Vives amb  NIF:  38456935-S i domicili social Pladevall 15 bis, La Cellera de Ter, 17165 (GIRONA)

El Meandre  es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada a la nostra web.

  1. QUALITAT I FINALITAT

En fer “click” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat als nostres formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que hi ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que en detecti algun . L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al qual accedeixis, o remetis, la informació que ens facilitis s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació,  per la qual cosa acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament d’acord amb les finalitats següents:

  1. Les que particularment s’indiquin a cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
  2. Amb caràcter general, per atendre les vostres sol·licituds, consultes, comentaris, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a disposició dels nostres usuaris, seguidors o lectors.
  3. Per informar-te sobre consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax, Whatsapp, Skipe, telèfon proporcionat, comunitats socials (Xarxes Socials), i de la mateixa manera per enviar comunicacions comercials a través de qualsevol altre mitjà electrònic o físic. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres temes, serveis, novetats o promocions, així com aquelles que considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o partners amb els que mantinguem acords de promoció comercial. Si és així, garantim que aquests tercers mai no tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part d’El Meandre,  i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
  4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístiques.
  5. Aquesta mateixa informació us podrà oferir o remetre en fer-se seguidor dels perfils d’ El Meandre  a les xarxes socials que enllacen aquest Lloc Web, per la qual cosa en fer-te seguidor de qualsevol dels dos conscients expressament el tractament de les teves dades personals dins de l’entorn de aquestes xarxes socials, en compliment de les presents, així com de les condicions particulars i polítiques de privadesa de les mateixes. Si voleu deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lades, podeu donar-vos de baixa com a seguidor dels nostres perfils en aquestes xarxes. A més, els seguidors en xarxes socials podran exercir els drets que la Llei els confereix, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part d’El Meandre quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social de què es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisis les condicions d’ús i polítiques de privadesa de les mateixes.
  6. BAIXA EN SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que podreu en qualsevol moment  revocar el consentiment prestat  per a ell enviar de comunicacions comercials, o per causar baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sols enviant un correu electrònic indicant la seva sol·licitud a: info@elmeandre.cat indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ El Meandre.

En cas que ens facilitis dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD,  declares haver informat aquestes persones  amb caràcter previ , del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquestes, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat de exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives d’El Meandre. cap responsabilitat per l‟incompliment d‟aquest precepte per part de l‟usuari.

  1. EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a El Meandre: info@elmeandre.cat.  Aquesta sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

  1. MESURES DE SEGURETAT

El Meandre ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.