Resum ornitològic de la temporada de cria 2019 a l’Aula de Natura El Meandre

El 28 de juny de 2019, el primer dia que vam arribar a Can Busquetics per instal·lar-nos, ens vam adornar que hi havia un niu de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) a un pati interior de la masia, a dins d’una teula que fa les funcions de receptacle per una bombeta de la llum. Al pocs dies vam veure als joves volanders que havien saltat del niu.

La masia es troba a la zona alta del nucli urbà de La Cellera de Ter, amb una zona residencial a pocs metres però a tocar de la zona forestal que encatifa totes les muntanyes d’aquest municipi selvatà, i que formen part de l’extrem oriental de les Guilleries. En aquesta zona de transició també trobem un herbassar i una zona agrícola de secà. A més, a la nostra finca tenim una zona enjardinada (molt arbrada), amb dues basses, i un petit hort.

Tot aquest mosaic conforma un paisatge bastant divers on hem detectat 32 espècies al llarg de l’estiu. 26 són nidificants probables (exemplars cantant, joves volanders demanant menjar als progenitors, espècies depredadores caçant a la zona, etc.) i 6 són nidificants possibles (espècies presents a la zona).

La veritat, no ens esperàvem tanta varietat… Algunes ens han fet especial il·lusió, com els oriols (quan els veiem passar solíem cridar “taxi!” 😁). Els grups familiars de gaigs, tan curiosos, com bons còrvids, ens han fet molta companyia. Conspicus han sigut també els gratapalles als espais oberts.

Però la presència d’un grup de durbecs (Coccothraustes coccothraustes) al llarg de juliol-agost és, amb diferència, la nota destacada d’aquest inventari d’ocells nidificants. Segurament es tractava d’un grup familiar, ja que vam observar com alguns exemplars “perseguien” a d’altres mentre reclamaven contínuament, indicador molt probable de joves demanant aliment als progenitors.

Segons l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, el durbec era un nidificant molt rar de distribució molt irregular (principalment a la Garrotxa, Montseny-Montnegre i a l’Albera). Els darrers anys ha ampliat la seva distribució, però continua sent escassa i localitzada. Així que la seva possible nidificació a La Cellera és un aspecte destacable.

Més endavant us podrem parlar de les espècies hivernants 🤗.

Aquí us deixem la llista d’espècies:

Possible (presència)

Buteo buteo buteo Aligot comú
Columba palumbus palumbus Tudó
Apus apus apus Falciot negre
Dendrocopos major hispanus Picot garser gros
Delichon urbicum urbicum Oreneta cuablanca
Carduelis carduelis carduelis Cadernera
Coccothraustes coccothraustes coccothraustes Durbec

Probable (cantant, joves, etc)

Streptopelia decaocto decaocto Tórtora turca
Upupa epops epops Puput
Picus viridis sharpei Picot verd
Hirundo rustica rustica Oreneta vulgar
Motacilla alba alba Cuereta blanca vulgar
Erithacus rubecula rubecula Pit-roig
Luscinia megarhynchos megarhynchos Rossinyol
Phoenicurus ochruros Cotxa cua-roja
Turdus merula merula Merla
Sylvia atricapilla atricapilla Tallarol de casquet
Sylvia melanocephala melanocephala Tallarol capnegre
Aegithalos caudatus taiti Mallerenga cuallarga
Parus caeruleus caeruleus Mallerenga blava
Parus major major Mallerenga carbonera
Sitta europaea caesia Pica-soques blau
Certhia brachydactyla brachydactyla Raspinell comú
Oriolus oriolus oriolus Oriol
Garrulus glandarius glandarius Gaig
Passer domesticus balearoibericus Pardal comú
Passer montanus montanus Pardal xarrec
Fringilla coelebs coelebs Pinsà comú
Serinus serinus  Gafarró
Carduelis chloris chloris Verdum
Emberiza cirlus  Gratapalles

Una resposta a «Resum ornitològic de la temporada de cria 2019 a l’Aula de Natura El Meandre»

Els comentaris estan tancats.