Primer mostreig de macroinvertebrats a la bassa gran de Can Busquetics

Per conèixer l’estat de la bassa i avaluar les mesures de millora que estem duent a terme terme d’un any i mig ençà , hem estudiat aquests petits alienígenes, molt desconeguts, fins i tot per a nosaltres! Vam trobar 10 espècies diferents, entre elles 3 de libèl·lules.

Són grans desconeguts per la majoria de nosaltres, malgrat que són comuns a tots els ecosistemes aquàtics continentals (rius, basses, llacs, estuaris…).

Ens referim als macroinvertebrats aquàtics, aquells animalons petits (insectes, cargols, puces d’aigua, sangoneres, crancs, etc.) que passen desapercebuts per la seva mida i perquè gran part del seu cicle vital es desenvolupa dins de l’aigua (com l’estadi de larves i nimfes).

Es fan servir com a indicadors de qualitat a la majoria de rius del món, perquè responen als canvis ambientals d’una manera molt directa i permeten avaluar les possibles pertorbacions que pateixen els rius i zones humides. Si la qualitat és bona, hi ha moltes més espècies. Si és dolenta, hi pot haver molts individus, però poques espècies. A banda que són fàcils de mostrejar i tenen una identificació taxonòmica relativament senzilla.

El passat 20 de març vam fer un mostreig de la nostra bassa gran (que té aigua tot l’any) per tenir una idea de quina diversitat acull. I el resultat va ser molt satisfactori.

Entre els diferents tipus de larves vam trobar tricòpters. També coneguts com a frigànies, són autèntics arquitectes que construeixen un estoig amb els materials que troben al seu entorn per protegir el seu cos tou. A la nostra bassa vam trobar cuques de capsa (de la família Limnephilidae) amb l’estoig fet de restes vegetals.

No van faltar les larves de libèl·lules, de tres espècies diferents (família Libellulidae i Aeshnidae). Són molt grosses i amb un aspecte extraterrestre que segurament va inspirar molts cineastes. També vam trobar una exúvia, és a dir, l’exoesquelet que deixen les larves dels artròpodes durant la muda.

També vam descobrir larves d’efímeres, que es caracteritzen per tenir tres cues. Els adults són coneguts per tenir vides molt curtes, alguns d’unes poques hores, d’aquí el nom.

Tot plegat un bon nombre d’espècies (10) per a un espai que només fa un any i escaig que restaurem! A banda dels esmentats, vam veure capgrossos (possiblement de granoteta de punts, Pelodytes punctatus) i una aranya que caminava sobre l’aigua com un sabater!

Moltes gràcies a Segi CR per l’ajuda amb les IDs i al Projecte Rius pel suport.